ยินดีเผยแพร่บทความ งานเขียน นิทาน นิยาย คำเรียง คำคม เรื่องเล่า ให้กับท่านที่ต้องการนำเสนอผลงานผ่านเวบไซด์

ส่งของท่านในรูปแบบของไฟล์ Word มาที่ senleknamsaii@gmail.com 

เช็คดวงก่อนเดินทาง

ในเดือน เมษายน ของทุกปี จะเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวและเดินทาง เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามา เพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ เล่นน้ำตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ แต่สำหรับคนไทยบางกลุ่ม จะนิยมเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ หลายคนอาจจะเริ่มวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวกันบ้างแล้ว สำหรับใครที่วางแผนการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ควรต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  เช่น ร้อนจัด แดดจ้า ละอองฝน ฝุ่นและควัน

การตรวจสุขภาพร่างกายเพื่อรับมือกับอากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางควรเตรียมความพร้อมไว้เสมอ ...  เช่นเดียวกับสุขภาพใจ หลายคนนิยมการเช็คดวงก่อนการเดินทาง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สร้างความอุ่นใจให้กับเราได้ดีเลยทีเดียว ซึ่งการเช็คดวงของเราและผู้ร่วมเดินทาง ไม่ว่าผลของดวงจะออกมาเป็นเช่นไร แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้ ก็คือ การช่วยให้นักท่องเที่ยวมีสติ มีความรอบคอบและระมัดระวังตัวกันมากขึ้น  มิใช่เพียงแค่ตัวเราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมทางที่

 

waenchara@gmail.com