ยินดีเผยแพร่บทความ งานเขียน นิทาน นิยาย คำเรียง คำคม เรื่องเล่า ให้กับท่านที่ต้องการนำเสนอผลงานผ่านเวบไซด์

ส่งของท่านในรูปแบบของไฟล์ Word มาที่ senleknamsaii@gmail.com 

การติดตั้ง ZWCAD เวอร์ชั่น 2017 สำหรับผู้ที่ใช้งานด้านการออกแบบ
  • 1 เมษายน 2017 at 15:40
  • 105
  • 0

โปรแกรมที่สามารถนำมาใช้งานในกิจการด้านการออกแบบการก่อสร้าง หรืออื่น ๆ นอกจากโปรแกรม Autocad แล้ว ปัจจุบันยังมีโปรแกรม ZWCAD อีกหนึ่งโปรแกรม ที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้งานในด้านการออกแบบฯ มีปริมาณผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะนอกจากราคาที่ไม่สูงเกินไปแล้ว ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ รองรับความต้องการของการออกแบบมากมายเลยทีเดยว ดังนั้น สำหรับบทความนี้ จะแนะนำในส่วนของการติดตั้งโปรแกรม ZWCAD เวอร์ชั่น 2017 ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Dongle  ซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งาน 

 

ในขั้นตอนการสั่งซื่อโปรแกรม ZWCAD นี้ เราสามารถเลือกได้ว่า

ต้องการใช้งานในการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านวิธีใด มีให้เลือกใช้งาน 2 ช่องทาง คือ Dongle และ Internet 

แต่ละวิธีจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละองค์กรฯ