พนักงานแบบไหน ที่เจ้านายอยากเลื่อนขั้นให้

ในการทำงานแต่ละวันนั้น แม้เจ้านายจะพูดคุยกับพนักงานอย่างเป็นกันเองในเวลางาน แต่แท้จริงแล้ว เขากำลังประเมินพนักงานแต่ละคนอยู่ในใจอย่างเงียบๆ โดยบริษัททั่วไป เราจะพบพนักงานอยู่ 2 กลุ่ม  คือ

กลุ่มที่หนึ่ง  ทำอะไรก็ถูกใจเจ้านายไปเสียหมด ได้เลื่อนตำแหน่งและโบนัสมากกว่าคนอื่น    

กลุ่มที่สอง  เป็นกลุ่มที่ทำงานแค่ไหนก็ถูกมองข้ามไปเสียหมด  

ดังนั้น หากคุณอยากอยู่ในกลุ่มที่เจ้านายมองเห็น ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 

1. มีวินัยในการทำงาน   เริ่มตั้งแต่ไม่มาสาย แม้คำว่ารถติดจะเป็นข้ออ้างยอดฮิต แต่ถ้าคุณอ้างบ่อยๆ  เจ้านายจะมองว่า คุณขาดความรับผิดชอบ  หากรถติดจริง คุณก็เพียงตื่นให้เช้าขึ้นอีกนิด ดีกว่าเดินเข้าบริษัทเป็นคนสุดท้ายให้ถูกเพ่งเล็ง   การตรงต่อเวลาจะทำให้เจ้านายกล้ามอบหมายงานสำคัญให้คุณทำ 

2. ใช้วันลาแบบมีสติ  หากคุณมีวันลาเหลือเยอะแล้วจะใช้สิทธิ์ในการลาติดต่อกันหลายวัน  ควรดูปริมาณงานในหน้าที่ของคุณก่อนว่า หากลาหยุดยาวแล้วจะส่งผลต่อเพื่อนร่วมงานหรือไม่ เวลาที่งานเยอะและคุณไม่อยู่  เจ้านายจะมองว่า ไม่มีคุณอยู่ในบริษัทฯ ก็คงไม่เป็นไร  

3. ทำงานทันเส้นตายที่กำหนดไว้  การทำงานมีทั้งงานแบบประจำวันและงานที่มีระยะเวลา  ในกรณีที่คุณได้รับมอบหมายงานที่มีระยะเวลาในการส่งงาน คุณต้องส่งงานในทันภายในกำหนด  หากเจ้านายเห็นคุณมาทำงานทุกวัน แต่งานไม่เสร็จสักที คุณอาจถูกประเมินว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน จะส่งผลให้การพิจาณณาเลื่อนขั้นคุณนั้น ถูกมองข้ามไป 

4. กล้าแสดงความคิดเห็นในอากาสที่สามารถกระทำได้ เช่น ในการประชุมงานต่าง ๆ เพราะการประชุมเป็นการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา  บริษัทฯ จึงต้องการพนักงานที่ช่วยให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้  พนักงานควรจะกล้าแสดงความคิดเห็น   เพราะฉะนั้น เมื่อคุณได้อยู่ในที่ประชุม คุณต้องกล้าที่จะบอกถึงปัญหาในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง และเสนอหนทางแก้ไข  กคุณแสดงความเห็นบ่อย เจ้านายจะคิดว่าคุณเอาใจใส่ในงาน   

 

 

บทความ โดย Sunny